ΛΗΔΑ SHANTALA

Shantala Λήδα, Χοροθεραπεύτρια, G.D.T.R. Sr (Greek Dance Therapist Registered Senior)

Σπούδασε χοροθεραπεία μ ετη δόκτορα Μarcia B. Leventhal (Υφηγήτρια του Πανεπιστημίου της Ν. Υόρκης.).
Είναι η μοναδική δυτική ερευνήτρια διεθνώς που έγινε δεκτή από τους Πυγμαίους, για να φοιτήσει κοντά τους την αρχέγονη χοροθεραπευτική τέχνη ίασης «Μombwiri». Το 2010 επέστρεψε στην Αφρική για να εμβαθύνει περεταίρω την εκπαίδευσή της, αποκτώντας τον τοπικό τιμητικό τίτλο “NtzogoPolo” = “εκείνη που γνωρίζει τα μυστικά και βοηθά τους άλλους”.