ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ

Ελένη Χατζηγεωργίου, Ψυχολόγος (ΕΚΠΑ),ΨυχοθεραπεύτριαGestalt, μέλος της HAGT και EAGT, Χοροθεραπεύτρια και Εκπαιδεύτρια DRT (Dance-Rhythm-Therapy/Χορορυθμική Θεραπεία μέσω της Πρωτόγονης Έκφρασης), Υπεύθυνη Παιδαγωγικών Ελλάδος της Εκπαίδευσης της DRLST (Association Danse, Rythme, Lien Socialet Thérapie) με έδρα το Παρίσι, μέλο της GADT. Επίσης, έχει σπουδάσει σύγχρονο χορό στα επαγγελματικά τμήματα της Ακαδημίας Χορού του Rotterdam και της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης. Από το 2010 συντονίζει ατομικές και ομαδικές συνεδρίες χοροθεραπείας στο ιδιωτικό της γραφείο, εβδομαδιαίες ομάδες εμψύχωσης σε σχολές χορού, εκπαιδευτικά σεμινάρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό καθώς και ομάδες κίνησης και ψυχοθεραπείας Gestalt σε συνεργασία με το Gestalt Foundation Αθήνας και Θεσσαλονίκης.