Χοροθεραπεία

Γενικές πληροφορίες
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΧΟΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ.

Είναι μια θεραπεία οικεία στους ανθρώπους, μέσα από τη μνήμη του συλλογικού παρελθόντος, καθώς από την προϊστορική εποχή μέχρι σήμερα ο άνθρωπος χρησιμοποιεί τον χορό για τις θεραπευτικές του ιδιότητες. Οι παραδοσιακές πρακτικές της χοροθεραπείας (όρος που ξεκίνησε να χρησιμοποιείται μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο) χάνονται στα βάθη των αιώνων.

 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ

Η εξέλιξή της χοροθεραπείας ως ιδιαίτερου ψυχοθεραπευτικού κλάδου, στα μέσα του 20ου αιώνα, συμβαδίζει με την εξέλιξη των ψυχαναλυτικών θεωριών και των ποικίλων ψυχοθεραπευτικών προσεγγίσεων, αλλά και την εξέλιξη του σύγχρονου χορού, που πλέον αναζητά τον αυθορμητισμό, την αυθεντικότητα, και την υποκειμενική έκφραση. Η χοροθεραπεία στη σύγχρονη εποχή κλήθηκε να προσδιορίσει και θεωρητικά τη δύναμη του χορού και της κίνησης, ώστε να την καταστήσει ένα θεραπευτικό εργαλείο, προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις της επιστημονικής μεθόδου, χωρίς ωστόσο να χαθεί το στοιχείο της τέχνης. Η επί σειρά ετών εφαρμογή της χοροθεραπείας έχει οδηγήσει στη διαμόρφωση ποικίλων μεθόδων και τεχνικών, οι οποίες αντανακλούν αφενός τις διαφορετικές προσεγγίσεις των χοροθεραπευτών, και αφετέρου τις ανάγκες των διαφόρων πληθυσμιακών ομάδων.

 

ΟΡΙΣΜΟΣ

Χοροθεραπεία είναι η ψυχοθεραπευτική χρήση της κίνησης και του χορού, μέσα από την οποία το άτομο συμμετέχει δημιουργικά σε μια διαδικασία που προωθεί τη γνωστική, συναισθηματική, σωματική και κοινωνική του ολοκλήρωση (ADTA).

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Σύμφωνα με τις αρχές της χοροθεραπείας, το σώμα καθρεφτίζει την προσωπική ιστορία, την προσωπικότητα και τη συναισθηματική κατάσταση του ατόμου. Συνεπώς, κάθε μας κίνηση εκφράζει, όχι μόνο τις εγγεγραμμένες ατομικές και συλλογικές μνήμες και εμπειρίες, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο αντιδρούμε σε αυτές. Τα βασικά εργαλεία της χοροθεραπείας είναι το σώμα και η κίνηση, που χρησιμοποιείται ως μέσο αλλαγής. Καλλιεργώντας τη συνειδητότητα του σώματος και διευρύνοντας το κινητικό λεξιλόγιο, μπορούμε να παράγουμε αυθόρμητη και ελεύθερη κίνηση, η οποία μας οδηγεί στο ασυνείδητο για να ανασύρουμε μνήμες και συναισθήματα. Η κίνηση στη διάρκεια του χρόνου παίρνει σχήμα και νόημα, ρίχνοντας φως σε αυτές τις μνήμες και τα συναισθήματα που βγαίνουν στην επιφάνεια.

H χοροθεραπεία βασίζεται στην υπόθεση ότι το σώμα βρίσκεται σε άρρηκτη σχέση με τον νου και την ψυχή και, κατά συνέπεια, στη θεραπευτική αυτή προσέγγιση το άτομο αντιμετωπίζεται ολιστικά. Ως αποτέλεσμα της ενιαίας τρισδιάστατης ύπαρξης του ανθρώπου (σώμα-ψυχή-νους),  θεωρείται ότι οποιαδήποτε αλλαγή επέλθει σε ένα από τα τρία αυτά επίπεδα, θα επηρεάσει και τα άλλα. Βασικοί θεραπευτικοί παράγοντες είναι η θεραπευτική σχέση και η κίνηση, σε συνεχή διαλεκτική μεταξύ τους.

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Η χοροθεραπεία απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες και σε όλες τις πληθυσμιακές ομάδες. Οι χοροθεραπεύτριες και οι χοροθεραπευτές εργάζονται με παιδιά, εφήβους, ενήλικες και  ηλικιωμένους με σωματικά ή ψυχικά προβλήματα (νευρώσεις, ψυχώσεις, εξαρτήσεις, νοητική υστέρηση, αναπηρία, παθήσεις όπως καρκίνος, Αλτσχάϊμερ, Πάρκινσον), αλλά και με άτομα που αποζητούν την έκφραση, τη δημιουργικότητα και την αυτογνωσία μέσα από την κίνηση και τον χορό. Επίσης, εργάζονται σε προγράμματα πρόληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, που πραγματοποιούνται σε μονάδες απεξάρτησης, επανένταξης, αποασυλοποίησης κ.ά.

ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

Η χοροθεραπεία εφαρμόζεται στην Ελλάδα, με πολύ θετικά αποτελέσματα, σε ψυχιατρικά ιδρύματα και άλλους φορείς ψυχικής υγείας, σε μονάδες πρόληψης, απεξάρτησης και επανένταξης χρηστών ουσιών, στην ειδική αγωγή, σε ιδρύματα για άτομα με σωματικές ή νοητικές αναπηρίες, σε ειδικές ιατρικές μονάδες, μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, σωφρονιστικά ιδρύματα κ.ά.