ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ένωση Χοροθεραπευτών Ελλάδος

dancetherapy@gadt.gr

Facebook

 

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος Μαρία Αρτέμη
Αντιπρόεδρος Ευρώπη Σταυροπούλου
Ταμίας Ελισάβετ Κοκορέλη
Γεν. Γραμματέας  Ελένη Τζίκου
Αναπληρώτρια Γεν. Γραμματέας Αλέξια Μαργαρίτη

Εκπαιδευτική Επιτροπή

Αφροδίτη Ντρισμπιώτη
Ελισάβετ Κοκορέλη

 

Συνεργαζόμενοι Χώροι

ΑΝΙΜΑ-SOMA – Αναστάσεως 19, 15561 Χολαργός
SHANTOM – Τριπόλεως 35α & Ευβοίας,  15231 Χαλάνδρι