ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 • “Στα συναρπαστικά μονοπάτια της Χοροθεραπείας”, Μαργαρίτη Α., Εκδόσεις Πεδίο, 2019
 • “H Συμβολή Των Ψυχοθεραπειών μέσω Τέχνης Στην Ψυχιατρική Θεραπευτική”, επιμέλεια Γιώτης Λ., Μαραβελής Δ., Πανταγούτσου Α., Γιαννούλη  Ε., Εκδόσεις Βήτα, 2019
 • Dance Therapy – Primitive Expression Contributes to Wellbeing.The Oxford Handbook of Dance and Wellbeing. Margariti A.,Ktonas P., Paparriogopoulos T.,Vaslamatzis G.  Σελ 789-802, Εκδόσεις Oxford University Press, 2017
 • “Why Dance Therapy? Applications of Dance Movement Therapy And Primitive Expression In Psychiatric Disorders”. Pluralism in Psychiatry. Artemi M., Margariti A. (2014). Σελ 165-168. Bologna: Medimond
 • “Χοροθεραπεία: Η Θεραπευτική οδός που έρχεται από το μακρινό παρελθόν”. Η τέχνη ως μέσον θεραπευτικής αγωγής, Μαργαρίτη Α., Σμυρλή Ν. επιμέλεια Δρίτσας Θ. Σελ. 12-35, Εκδόσεις Επιστήμης Κοινωνία, ΕΙΕ, 2004
 • “Χοροθεραπεία, Ιστορική Εξέλιξη, Ανάπτυξη στην Ελλάδα”. Σύγχρονες Ψυχοθεραπείες στην Ελλάδα, Μαργαρίτη Α. επιμέλεια Ασημάκης Π .Σελ. 500 – 512, Εκδόσεις University of Indianapolis Athens Press, 1999
 • “The art and practice of Dance movement therapy”, Behar, Horenstein, L, Siegel, G., New York, Pearson, 1999
 • “The embodied self: Movement and Psychoanalysis”, Bloom K, Karnac Books, 2006
 • “Body movement: Coping with the environment”, Bartenieff I., New York, Gordon and Breach, 1980
 • “Dance Therapy and Depth Psychology”, Chodorow, J., Routledge 1999
 • “An introduction to medical dance movement therapy”, Goodwill S, Jessica Kingsley Publishers, 2005
 • “Dance therapy redefined”, Exiner J., Kellynack D., Charles Thomas Publishers, 1994
 • “Dance therapy: Theory and Application”, Espenak L., Springfield, Illinois, Charles Thomas Publishers, 1981
 • “On moving and being moved: Nonverbal behavior in Clinical Practice”, La Barre F., U.S.A., The Analytic Press, 2001
 • “Dance movement Therapy. A healing Art”, Levy F. J., Reston, Virginia, The American Alliance for Health, Physical Education and Dance 1988
 • “Dance and other expressive therapies”, Levy F. J., Routledge, 1995
 • “Theoretical approaches in Dance movement therapy”, Lewis P., Dubuque, Iowa, Kendall//Hunt, 1984
 • “Using voice and movement in therapy”, Newman P., Jessica Kingsley Publishers, 1999
 • “Authentic movement”, Pallaro P., Jessica Kingsley Publishers, 1999
 • “Authentic movement. Moving the body, moving the self, being moved. A collection of essays. Volume two”, Pallaro P., Jessica Kingsley Publishers, 2007
 • “Dance movement therapy: Theory and practice”, Payne H., Routledge, 1992
 • “The body, childhood and society”, Prout A., London, Mackmillan Press, 2000
 • “The image and appearance of the human body”, Schilder, P., Routledge, 1999
 • “Dance movement therapy: Mirror of our selves”, Seigel, E.V., Human Sciences Press Inc, 1984
 • “An introduction to dance movement therapy in Psychiatry”, Stanton-Jones K., London, Tavistock/Routledge, 1992
 • “Όταν ο χορός θεραπεύει”, France Schott-Billmann, Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, 1997
 • “Χοροθεραπεία με την Πρωτόγονη Έκφραση”, France Schott-Billmann, Εκδόσεις Τρόπος Ζωής, 1995
 • “Introduction to psychotherapy”, Brown & Pedder, Tavistock / Routledge
 • “The psychology of healing” M. Hope, Element Books, 1989
 • “Key concepts to Psychotherapy” L. Dossey, Bantam Books, 1992
 • “Ερμηνευτικό Λεξικό Ψυχιατρικών Όρων” Ν. Μάνου
 • “Playing and reality”, Winnicott, 1971
 • “On human symbiosis and the vicissitudes of individuation” Margaret Mahler, 1968
 • “L’ image inconsciente du corps” Francoise Dolto, Seuil, 1984
 • “The Ego and the mechanisms of defense”, Anna Freud, 1966
 • “The creative attitude” A. Maslow, 1963
 • “Anthropologie structurale” , C. Levi- Strauss, Plon, 1958
 • “La pensee sauvage” C. Levi – Strauss, Plon, 1962
 • “Mythologies, l’ homme nu” C. Levi- Stauss, Plon, 1971
 • “Tristes tropiques” C. Levi – Strauss
 • “Voyage dans la magie des rythmes” Mickey Hart, Laffont, 1993
 • “Σαμανισμός” Mircea Eliade, Χατζηνικολή, 1979
 • “Possession, danse et therapie” F. Schott- Billmann, Sand, 1985
 • “Danse, mystique et psychanalyse. La recherche en danse” F. Schott- Billmann, (ISBN 2-906204-04-08)
 • “Corps et possession” F. Schott- Billmann, Villars 1977
 • “Le besoin de danser” F. Schott- Billmann, O. Jacob
 • “Quand la danse guerit” France Schott-Billmann, La recherche en Danse, 1997
 • “Ο νευρωνικός άνθρωπος”, Jean- Pierre Changeux, Ράππα 1983
 • “O γυμνός πίθηκος”, Desmond Morris
 • “Ο Διόνυσος και η Θεά Γη”, Μ. Δαράκη, Δαίδαλος, 1994
 • “Heinz Kohut’s Self Psychology : An overview” Howard S. Baker & Margaret Baker, Am. Journal of psychiatry, 1987
 • “The working alliance and the transference neurosis” R. Greenson, Psychoanalytic Quarterly, 1965
 • “Notes on Transference: universal phenomenon and hardest part of analysis” B. Bird, J. of Am. Psychoanalytic Ass, 1972
 • “Beyond transference and interpretation” R. Greenson, J. of psychoanalysis, 1972
 • “What is effective in psychoanalytic therapy” W.W. Meissner, Jason Aronson INC, 1991
 • “Empathy and psychoanalytic technique” , S.T. Levy, 1983
 • “Therapy for the therapist : considerations” S. M. Lovell, ADTA Conf., 1975
 • “The choreography of object relations” Ed. Bernstein & Singer
 • “The Emerging Self” A. Avstreih, A.J.D.T
 • “Experiencing in Movement psychotherapy” E. Dosamantes-Alperson, A.J.D.T
 • “The effect of Dance therapy on affect” Brooks & Stark, A.J.D.T
 • “Healing rhythm of the dyadic union” M. Leventhal
 • “Structure in Dance therapy” M. Levental
 • “Moving towards health” M. Leventhal
 • “Psychoanalytic Dance Therapy” E. V. Siegel, A.J.D.T, 1995
 • “The intuitive process as a force in change” A. Hawkins, A.J.D.T, 1991
 • “Dance Therapy” Sharon Chaiklin, Ed. Arieti, 1975
 • “La danse- therapie” J. Vaysse, De Brouwer, 1996
 • “Theoretical approaches in Dance/Movement Therapy” Penny Lewis, 1984
 • “Dance- Movement Therapy” Elaine v. Siegel, Human Sciences Press, 1984
 • “Reflections on Mary Whitehouse” S.F. Wallock, A.J.D.T, 1981
 • “Reflections on a metamorphosis” M. Whitehouse, IMPULSE, 1963
 • “Dance therapy and depth psychology” J. Chodorow, Routledge, 1991
 • “Physical movement and personality” M. Whitehouse, Contact Quarterly, 1987
 • ” Authentic Movement and Dance therapy” S. Musicant
 • “Who is the Witness ?” J. Adler, Contact Quarterly
 • “An interview with Blanche Evan” Evan & Gainer, A.J.D.T, 1982
 • “An interview with I. Bartenieff” Schmais- White, A.J.D.T, 1981
 • “Reflections and projections: the Schoop approach to Dance therapy”
  T. Schoop – P. Mitchell
 • “Movement behavior: A model for action” V. Hunt
 • “Catch the Pattern” Marion North, A.J.D.T, 1995
 • “Knowing and beyond” M. Leventhal
 • “The aesthetics of Healing” Leventhal/ Berger, ADTA Proceedings, 1987
 • “The ancient healing art of Dance” M. Leventhal, 1st ADT Conf Australia, 1987
 • “Personality assessment through movement” M. North, Northcote House, 1990
 • “Effort” Laban & Lawrence, MacDonald & Evans, 1974
 • “Laban for actors and dancers” Newlove, Routledge, 1993
 • “African dance: implications for Dance Therapy” J. L. Hanna, ADTA, 1978
 • “Maintaining a concept of the Dance in DMT” C. Bruno, A.J.D.T, 1990
 • “Creative Dance – Art or therapy?” B. Mettler, A.J.D.T, 1990
 • “Body stories” A. Olsen, Station Hill press, 1991
 • “The salient principles in movement education” M. Frostig
 • “Movement therapy with minimal brain dysfunction children” M. Leventhal
 • “Dance therapy for the emotionally disturbed and learning disabled child” M. Leventhal
 • “Dance/ Movement Therapy for the autistic child” B. Grossberg , Dance therapy collections. 1992
 • “Movement and growth: DMT for the special child” M. Leventhal Ed., N.Y.U, 1980
 • “Sensory integration and learning disorders” A. J. Ayres
 • “Prevention, infant therapy and the treatment of adults” J. Kestenberg
 • “The KMP : a tool for DMT” S. Loman / H. Merman
 • “A movement approach to the study of infant/ caregiver communication during the infant psychotherapy” S. Ostrov, AJDT, 1981
 • “DMT : a holistic approach to working with the elderly” I. E. Fersh, A.J.D.T, 1980
 • “DMT with psychogeriatric patients” H. Hill, Dance Therapy Collections, 1992
 • “Structural aspects of group leadership styles” Johnson/ Sandel/ Eicher, A.J.D.T, 1983
 • “A psychiatric movement assessment scale with developmental considerations” B. Kaplan Westbrook & M. Sing, The Arts in Psychotherapy, 1988
 • “Movement characteristics of hospitalized psychiatric patients”, M. Davis, ADTA, 1970
 • “Dance- Movement in a psychiatric setting” T. Norquay, dance therapy collections, 1992
 • “Creative Arts therapies in the classroom: a study” S. Harvey, AJDTDANCE, 1989
 • “Body Movement Therapy and the visually- impaired person” J. Weisbrod
 • “Therapeutic values of dance education for deaf” P. Wisher
 • “Research in movement therapy” M. Leventhal
 • “La recherche en Danse, Danse therapie No 1” ( ISSN : 1257-1563)