Ένωση Χοροθεραπευτών Ελλάδας

Πληροφορίες

Η  Ένωση Χοροθεραπευτών Ελλάδας ιδρύθηκε το 1993. Είναι Επαγγελματική Ένωση, Ν.Π.Ι.Δ. (αριθμός Πρωτοδικείου Αθηνών 3989/1993). Είναι μέλος της Αμερικάνικης Ένωσης Χοροθεραπευτών ADTA,  ιδρυτικό και Full Professional Member της Ευρωπαϊκής Ένωσης Χοροθεραπείας EADMT και μέλος της Εθνικής Εταιρείας Ψυχοθεραπείας Ελλάδος ΕΕΨΕ.

 

ΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ

– Η διαφύλαξη, μελέτη και προαγωγή των κοινών οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών της, στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου

– Η διάδοση της χοροθεραπείας στην Ελλάδα και η διοργάνωση ενημερωτικών σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων

– Η εκπαίδευση χοροθεραπευτών με ειδικό πρόγραμμα και η κατοχύρωση των ατόμων, που έχουν ολοκληρώσει το πρόγραμμα αυτό.

– Η ανάπτυξη προγραμμάτων ανταλλαγής και συνεργασίας με αντίστοιχες Ενώσεις του εξωτερικού

– Η χορήγηση υποτροφιών

– Η συλλογή ξένης βιβλιογραφίας και η μετάφραση ξένων κειμένων για τη χοροθεραπεία

– Η έκδοση ενημερωτικού τριμηνιαίου φυλλαδίου με τις δραστηριότητες της  Ένωσης

– Η έκδοση χοροθεραπευτικού περιοδικού

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Από την ίδρυσή της έως σήμερα, η  Ένωση Χοροθεραπευτών Ελλάδας επικοινωνεί με τα αρμόδια υπουργεία  για την αναγνώριση του επαγγέλματος και διατηρεί στενή συνεργασία με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές ενώσεις χοροθεραπείας.

Οι δραστηριότητες της  Ένωσης περιλαμβάνουν τη διοργάνωση σεμιναρίων, ημερίδων και συνεδρίων,τη λειτουργία δανειστικής βιβλιοθήκης για τα μέλη, τη διαρκή ενημέρωση των μελών για τρέχοντα συνέδρια, σεμινάρια, διαλέξεις, δημοσιεύσεις άρθρων, καθώς και θέσεις εργασίας. Στα πλαίσια της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, η  Ένωση διοργανώνει σεμινάρια μόνο για επαγγελματίες, με καταξιωμένους χοροθεραπευτές και προσφέρει στα μέλη της πρόσβαση σε διεθνώς αναγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά και επιχορηγήσεις  για συμμετοχή σε συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Τα τακτικά μέλη της  Ένωσης είναι επαγγελματίες χοροθεραπεύτριες και χοροθεραπευτές που έχουν εκπαιδευτεί στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Συμμετέχουν σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια, δημοσιεύουν άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και συμμετέχουν σε εκδόσεις για τη χοροθεραπεία και τις θεραπείες μέσω τέχνης. Πραγματοποιούν παρουσιάσεις σε τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές, διοργανώνουν βιωματικά σεμινάρια και αρθρογραφούν στον τύπο, με στόχο την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τη χοροθεραπεία.

Εργάζονται στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα σε δομές ψυχικής υγείας, κέντρα απεξάρτησης και κοινωνικής αποκατάστασής, κέντρα ειδικής αγωγής, δομές που απευθύνονται σε ογκολογικούς ασθενείς,ασθενείς με Alzheimer κ.ά. Τα μέλη που πληρούν τους όρους για ιδιωτική πρακτική, εργάζονται και ιδιωτικά, προσφέροντας ατομικές και ομαδικές συνεδρίες χοροθεραπείας.

Από το 1993 μέχρι σήμερα, η Ένωση συντονίζει και εποπτεύει εκπαιδευτικά προγράμματα χοροθεραπείας καθώς και εισαγωγικά σεμινάρια. Συχνά, πραγματοποιούνται ομιλίες και επιμορφωτικά σεμινάρια χοροθεραπείας για εργαζόμενους σε δομές ψυχικής υγείας και κοινωνικούς φορείς.

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ

Σύμφωνα με τα κριτήρια που ισχύουν διεθνώς, η επαγγελματική επάρκεια στη χοροθεραπεία αποκτάται με την επιτυχή ολοκλήρωση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος. σε μεταπτυχιακό επίπεδο, στα πλαίσια του οποίου είναι υποχρεωτική η πραγματοποίηση  συγκεκριμένου αριθμού ωρών προσωπικής θεραπείας, πρακτικής άσκησης και κλινικής εποπτείας. Το 2020, τέθηκαν σε εφαρμογή τα Κριτήρια Κατάρτισης της EADMT για την εκπαίδευση στη χοροθεραπεία, που ορίζουν τον αριθμό των διδακτικών ωρών και το περιεχόμενο της εκπαίδευσης, είτε αυτή πραγματοποιείται σε ανώτερα ή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, είτε σε ιδιωτικά ινστιτούτα. Μέσω της ειδικής τους εκπαίδευσης, οι χοροθεραπεύτριες και οι χοροθεραπευτές, αποκτούν την απαραίτητη θεωρητική και πρακτική γνώση, που τους δίνει τη δυνατότητα να παρέμβουν θεραπευτικά  μέσω της κίνησης και του χορού σε ποικίλες πληθυσμιακές ομάδες.

 

Καταστατικό

Κώδικας Δεοντολογίας

adta-logo-padding10