ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Δήλωση ενδιαφέροντος για το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 2019-2022

Παρακαλούνται όσοι/όσες ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το τριετές Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 2019-2022, να επικοινωνήσουν γραπτώς με τη γραμματεία στο dancetherapy@gadt.gr, το αργότερο έως και τις 30/3/2019

 

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Χοροθεραπείας 2016-2019

Το τριετές Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Χοροθεραπείας που εκπονείται από την Ένωση Χοροθεραπευτών Ελλάδας είναι το μόνο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Χοροθεραπείας στην Ελλάδα που αναγνωρίζεται από την EADMT (European Association of Dance Movement Therapy), ως πλήρες πρόγραμμα εκπαίδευσης στη Χοροθεραπεία σε μεταπτυχιακό επίπεδο, που προσφέρει επάρκεια προσόντων για την άσκηση του επαγγέλματος, σύμφωνα με ευρωπαϊκά και διεθνή κριτήρια.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πλήρη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση στις προσεγγίσεις της Πρωτόγονης Έκφρασης (Expression Primitive) και της Χοροκινητικής θεραπείας (Dance Movement Therapy), εισαγωγή στις επιστήμες ψυχικής υγείας, στην ψυχιατρική και ψυχοπαθολογία, στις θεραπείες μέσω τεχνών, στην ανατομία & στην έρευνα, πρακτική εξάσκηση & εποπτείες.
Πληροφορίες: τηλ. 2106743149, e-mail dancetherapy@gadt.gr